Ing. Maroš Oravec – Autorizovaný geodet a kartograf

Firmu Ing. Maroš Oravec – GEODET som založil v roku 2013.

Následne som získal oprávnenie na overovanie vybraných geodetických činností ako autorizovaný geodet a kartograf,
čím som sa stal členom komory geodetov a kartografov.

V súčasnosti poskytujem komplexné geodetické práce v oblasti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností.

Náš tím tvorí mladý dynamický kolektív, ktorý disponuje najmodernejšími meracími prístrojmi, pomocou ktorých zabezpečíme geodetické práce s najpresnejšími výsledkami.

Sme flexibilní, a preto geodetické práce radi prispôsobíme Vašim časovým možnostiam.

Na zákazkách pracujeme tak, aby boli našim zákazníkom doručené v čo najkratšom možnom čase, ktorý pri geometrických plánoch závisí hlavne od katastra.

Naša geodetická kancelária sídli v meste Sereď a geodetické práce poskytujeme hlavne v okresoch: Galanta, Trnava, Šaľa, Hlohovec.

Geodetické práce: Sereď, Galanta, Trnava, Hlohovec, Šaľa - Ing. Maroš Oravec - Geodet

Geodetické práce: Sereď, Galanta, Trnava, Hlohovec, Šaľa.

Na základe našej flexibilnosti ponúkame výhody ako z časového tak aj finančného hľadiska.

Žiadosti zdarma

Žiadosti na zápis geometrického plánu do katastra, či zmenu druhu pozemku vypracujeme bezplatne.

Hotové zákazky

Hotovú zákazku si môžete vyzdvihnúť u nás v kancelárii alebo Vám ju prinesie geodet domov.

Možnosť zľavy

Pri viacerých objednávkach alebo prácach väčšieho rozsahu Vám poskytneme primeranú zľavu.