Ing. Maroš Oravec – Autorizovaný geodet a kartograf

Firmu Ing. Maroš Oravec – GEODET som založil v roku 2013.

Následne som získal oprávnenie na overovanie vybraných geodetických činností ako autorizovaný geodet a kartograf,

čím som sa stal členom komory geodetov a kartografov.

V súčasnosti poskytujem komplexné geodetické práce v oblasti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností.

Náš tím tvorí mladý dynamický kolektív, ktorý disponuje najmodernejšími meracími prístrojmi, pomocou ktorých zabezpečíme geodetické práce s najpresnejšími výsledkami.

Sme flexibilní, a preto geodetické práce radi prispôsobíme Vašim časovým možnostiam.

Na zákazkách pracujeme tak, aby boli našim zákazníkom doručené v čo najkratšom možnom čase, ktorý pri geometrických plánoch závisí hlavne od katastra.

Naša geodetická kancelária sídli v meste Sereď a geodetické práce poskytujeme hlavne v okresoch: Galanta, Trnava, Šaľa, Hlohovec.

Geodetické práce: Sereď, Galanta, Trnava, Hlohovec, Šaľa - Ing. Maroš Oravec - Geodet

Geodetické práce: Sereď, Galanta, Trnava, Hlohovec, Šaľa.

Na základe našej flexibilnosti ponúkame výhody ako z časového tak aj finančného hľadiska.

Hotové zákazky

Hotovú zákazku si môžete vyzdvihnúť u nás v kancelárii alebo Vám ju prinesie geodet domov.

Možnosť zľavy

Pri viacerých objednávkach alebo prácach väčšieho rozsahu Vám poskytneme primeranú zľavu.

Žiadosti zdarma

Žiadosti na zápis geometrického plánu do katastra, či zmenu druhu pozemku vypracujeme bezplatne.